Privatumo politika

PRIVATUMO NUOSTATOS
Bendrosios nuostatos
Šios privatumo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato pagrindinius principus bei tvarką, kuria remiantis interneto tinklalapyje musele.lt, esančiais interneto adresu http://www.museline.lt (toliau museline.lt), tvarkomi museline.lt lankytojų (fizinių/juridinių asmenų) (toliau vadinama – Jūs) asmens duomenys.
Interneto tinklalapyje musele.lt Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis šių Sąlygų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.
Asmens duomenų tvarkymo tikslai
Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno asmens, kuris apsilanko interneto tinklalapyje musele.lt ir naudojasi paslaugomis per interneto tinklalapį musele.lt, konstitucinę teisę į privatumą. Mes galime rinkti ir panaudoti Jūsų asmens duomenis (pvz. vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą Jūsų interneto tinklalapyje museline.lt tinklapyje registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:
a) apdorotume Jūsų pateiktas informacijos paieškos užklausas interneto tinklalapyje museline.lt, prekių ir (arba) paslaugų (toliau kartu – paslaugų) užsakymus;
b) kitu apibrėžtu tikslu, įskaitant Jūsų asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais, mes tvarkome tik gavusi atskirą išankstinį Jūsų sutikimą.
Neasmeninių duomenų tvarkymas
Ne asmeniniai Jūsų duomenys, t.y. duomenys, susiję su Jūsų interneto tinklalapyje museline.lt ir (arba) pasinaudojus musele.lt, užsakomomis paslaugomis, gali būti anonimiškai tvarkomi statistikos tikslais, atliekant statistinius tyrimus. Bet kuriuo atveju, toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Mes pasiliekame teisę atskirais atvejais anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims.
Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
Šiose Sąlygose nurodytais atvejais tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai remiantis šių Sąlygų 2 dalyje apibrėžtais tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti.
Mes neatskleisime trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais nei nustatyta šiose Sąlygose, prieš tai negavusi išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalėsime tai padaryti.
Informacija Jūsų kompiuteryje
Mes pasiliekame teisę įrašyti informaciją (paprastai žinomą “cookie” pavadinimu) į Jūsų kompiuterį, kai Jūs lankotės interneto tinklalapyje . Ši informacija Jums palengvina naudojimąsi musele.lt bei užtikrina, kad kiekvienąkart juose lankantis, Jums nereikėtų į musele.lt iš naujo įvedinėti savo duomenų. Jūs galite šią informaciją ištrinti iš savo kompiuterio ar ją užblokuoti, pakeisdami savo kompiuteryje esančios interneto naršyklės nustatymus.
Asmens duomenų pateikimas ir atnaujinimas
Tam, kad mes galėtume efektyviai ir tiksliai vykdyti Jūsų užklausas, paslaugų užsakymus interneto tinklalapyje musele.lt, mes turime gauti iš Jūsų kuo tikslesnius duomenis. Todėl Jūs interneto tinklalapyje musele.lt pateiktose registracijos formose turite nurodyti apie save tikslius duomenis arba, jiems pasikeitus, juos nedelsiant atnaujinti pats.
Trečiųjų šalių tinklalapiai
Mes neatsakome už Jūsų asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklalapius. Mes neatsakome už trečiųjų šalių tinklalapių privatumo Sąlygas bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Jūs patenkate per interneto tinklalapyje musele.lt esančias nuorodas.
Mes rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio aplankyto tinklalapio privatumo Sąlygomis atskirai.
Asmens duomenų saugumas
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis interneto tinklalapyje museline.lt, mes naudojamės saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų.
Pranešimai
Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su museline.lt, informuokite apie tai museline.lt komandą.
Sutikimas
PATEIKDAMI SAVO ASMENS DUOMENIS Į TINKALAPĮ, JŪS SUTINKATE, KAD ŠIE DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI INTERNETO TINKLALAPYJE MUSELE.LT KAIP IŠDĖSTYTA ŠIOSE SĄLYGOSE.
Autorinės teisės
Draudžiama be musele.lt leidimo naudoti ir platinti interneto tinklalapyje www.museline.lt esančią tekstinę ir grafinę informaciją kitose interneto svetainėse bei žiniasklaidos priemonėse.
Pateikiamos informacijos autorinės teisės priklauso atitinkamiems fiziniams bei juridiniams asmenims, kaip nurodyta šalia tekstinės ir grafinės informacijos. Teisės į informaciją, prie kurios nėra nuorodos į trečiųjų šalių autorines teises, priklauso musele.lt
Sąlygų keitimas
Mes turime teisę iš dalies arba pilnai keisti šias Sąlygas pranešdami apie tai Jums interneto tinklalapyje museline.lt ir (arba) Jūsų nurodytu elektroniniu pašto adresu. Jei Jūs naudositės interneto tinklalapiu museline.lt po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.
Baigiamosios nuostatos
Šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.
To Top