FLY vs. SPIN 2019

04/11/2019

Dar vienas lydekų gaudymo iššūkis spiningu ir museline. Registruokis į varžybas jau dabar.

Varžybos vyks pusiaukelėje tarp Vilniaus ir Kauno. Varžybų tema – lydekų gaudymas museline ir spiningu. Ypatinga proga palyginti žvejų profesionalumą bei skirtingų žūklės būdų efektyvumą rudeninėje žūklėje.

Laikas – 2019 11 23 – 8:00val registracijos pabaiga, 9:00 pradedame žvejybą, valtys turi grįžti iki 15:00

Vieta – Ilgės ežeras, Elektrėnų sav. sodyba „Vigio brasta“

Dalyvio mokestis – 20€
Valties nuoma – 10€ (kiekis ribotas)
Variklio nuoma – 10€ (kiekis labai ribotas)

Registracija – rokas@museline.lt

+370 658 31573

Participation will take place in a midway between Vilnius and Kaunas. Participants will compete in pike fishing with spin and fly rods. Extraordinary chance to compare two amazing fishing methods and the mastery of fishermen.

Date – 2018 11 23 – registration ends at 8:00 a.m., fishing starts at 9 a.m., boats need to be back by 3 p.m.

Place – Ilgės lake, Elektrėnų sav. Camp „Vigio brasta“

Participant fee – 20€
Boat rental – 10€ (Limited quantity)
Engine rental – 10€ (Limited quantity)

Registration – rokas@museline.lt

+370 658 31573

Varžybų nuostatai:

2019 METŲ „Fly vs. Spin” VARŽYBŲ TAISYKLĖS

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Žūklės museline meškere ir spiningu varžybos „Fly Spin 2019“ vyks Lapkričio 23 d. ant Ilgės ež. Elektrėnų raj. Varžybų dalyvių registracija vyks nurodytais kontaktais.

1.2. Varžybų taisyklės reglamentuojamos mėgėjiškos žūklės taisyklėmis.

1.3. Varžybas organizuoja Museline.lt ir GoFishing spiningo fanai.

1.4. Žūklės varžybos „Fly Spin 2019“ – sportinės žvejybos varžybos, vyks naudojant:

1.4.1. Įprastą muselinę meškerę, muselinį valą, muselinę ritę ir dirbtines museles,

1.4.2. Įprastą spininginį kotą, valą, rite ir dirbtinius masalas.

1.4.3. Dalyviams varžantis tarpusavyje pagal šias, iš anksto nustatytas taisykles.

1.5. Kiekvienas varžybų dalyvis yra pats atsakingas už savo saugumą varžybų metu. Varžybų organizatoriai nėra atsakingi už bet kokią žalą, padarytą varžybų dalyviui ar jo turtui varžybų metu.

1.6. Kiekvienas varžybų dalyvis privalo turėti ir registracijos metu pateikti galiojantį žvejybos leidimą. Dalyviai, neturintys galiojančio leidimo – diskvalifikuojami.

1.7. Kiekvienas varžybų dalyvis privalo turėti išmanųjį telefoną su ingerneto prieiga, kad galėtų įamžinti pagautą laimikį.

1.8. Varžybų rėmėjas nemokamai gali deleguoti du dalyvius.

1.9. Varžybose leidžiama naudotis echolotais ir GPS navigatoriais, bei ryšio priemonėmis.

1.10. Varžyboms vykstant iš valčių, būtina turėti gelbėjimo liemenes.
1.11. Valtys, pavėlavusios į startą, turi teisę į žūklę, bet finišo laikas jiems nekeičiamas.

1.12. Pavėlavus į finišą dalyvis diskvalifikuojamas.

1.13. VARŽYBŲ METU GALIMA NAUDOTI TIK ELEKTRINIUS VARIKLIUS.

1.14. Kiekviena valtis turi ateiti į pagalbą kitai, jeigu iškiltų sunkumų, (apsivertė, skęsta ir pan.)

1.15. DRAUDŽIAMA treniruotis (plaukioti) varžybų išvakarėse (penktadienį). Pažeidusios šį punktą komandos etapo rezultatai nebus įskaitomi.

1.16. Varžybų metu tarp valčių privalomas atstumas 30 metrų. Priplaukti prie valčių galima tik įvykus nelaimei.

2. VARŽYBŲ PRINCIPAI

2.1. Varžybos trunka 6 valandas be pertraukų.

2.3. Varžybų dalyviai žvejoja valtyje po du arba po vieną. Vienu metu gali žvejoti abu dalyviai.

2.4. Jei dėl žvejo kaltės žuvies paleisti gyvos atgal į ežerą nepavyksta, ji į varžybų įskaitą neįtraukiama.

3. TEISĖJAI

3.1. Varžybų teisėjai yra: vyriausiasis teisėjas, varžybų sekretorius.

3.2. Vyriausiojo varžybų teisėjo teisės ir pareigos: skelbti varžybų pradžią ir pabaigą, skelbti varžybų rezultatus, priimti galutinį sprendimą kilus nesutarimams.

3.3. Varžybų sekretoriaus teisės ir pareigos: parengti varžybų protokolą, sumuoti varžybų rezultatus ir vykdyti kitus vyriausiojo varžybų teisėjo nurodymus.

3.4. Jei varžybų dalyvis, nesilaiko šių taisyklių, nevykdo teisėjo nurodymų ir/arba trukdo kitiems varžybų dalyviams, teisėjas gali skirti šias nuobaudas: įspėti; išbraukti iš įskaitos laimikį; diskvalifikuoti dalyvį. Bet kurio varžybų dalyvio diskvalifikaciją turi patvirtinti vyriausiasis varžybų teisėjas.

3.5. Apie kiekvieną paskirtą drausminę nuobaudą turi būti informuotas vyriausiasis teisėjas.

4. LAIMIKIAI, JŲ APSKAITA IR ELGESYS SU ŽUVIMI

4.1. Užskaitomos žuvys, atitinkančios Lietuvos mėgėjiškos žūklės taisyklių numatytus dydžio reikalavimus, bei neįtrauktos į draudžiamų gaudyti žuvų sąrašą. Įskaitinės žuvys ir jų dydžio apribojimai:
• Lydeka – 50 cm

4.2. Taškai skaičiuojami pagal sugautos žuvies ilgį. Visų žuvų koeficientas yra 10.
žuvies ilgis(cm) * 10 = taškai
pvz.: 89 cm (lydeka) * 10 = 890 tšk.

4.3. Trys pagrindinės nominacijos skelbiamos už didžiausias sugautas žuvis. Kuo didesnė žuvis, tuo aukštesnė vieta.

Taip pat bus apdovanojamas dalyvis sugaves daugiausiai įskaitinių žuvų.

4.4. Žuvys matuojamos ant liniuočių, kurios bus išduotos kiekvienam dalyviui varžybų dieną. Sugautas žuvis fotografuoti tik ant tam skirtos liniuotės. Nuotraukas siūsti varžybų vyr. Teisėjui.

5. ĮRANKIAI

5.1. Vienas varžybų dalyvis vienu metu gali naudoti tik vieną meškerę.

5.2. Varžybų dalyviai gali turėti su savimi daugiau nei vieną meškerę, kurios gali būti paruoštos
žvejybai (valas suvertas, ritė įstatyta į meškerės laikiklį, masalas pririštas).

5.3. Visi varžybų dalyviai privalo turėti graibštelius, skirtus pagautai žuviai išgriebti. Rekomenduojama, kad tinkliukų medžiaga būtų minkšta ir neturėtų mazgų.

5.4. Varžybų dalyviai varžybų metu yra patys atsakingi už savo žvejybinę įrangą.

5.5. Varžybose gali būti naudojamas neriboto ilgio pavadėlis.

5. MOKESČIAI

5.1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, sumokėję starto mokestį prieš varžybas. Dalyvauti gali ir nepilnamečiai vienoje valtyje su suaugusiu asmeniu, kuris prisiima visą atsakomybę už nepilnamečio priežiūrą.
5.2. Vienkartinis varžybų dalyvio mokestis yra 20 EUR vienam žvejui sumokamas registruojantis varžyboms. Leidimai žvejoti į dalyvio mokestį neįtraukti.

5.3. Pasitraukus ar pašalinus komandą iš varžybų, startinis mokestis negražinamas.

6. VARŽYBŲ REZULTATŲ IR LAIMĖTOJŲ PASKELBIMAS

6.1. Varžybų rezultatus paskelbia vyriausiasis varžybų teisėjas ne vėliau, kaip 1,5 val. po varžybų pabaigos.

6.2. Laimėtojais yra skelbiami 3 didžiausias žuvis sugave dalyviai.

6.3. Varžybų nugalėtoju ir I vietos laimėtoju skelbiamas didžiausią žuvį sugavęs dalyvis, antrą pagal dydį lydeką sugavęs dalyvis skelbiamas II vietos laimėtoju, trečią pagal dydį lydeką sugavęs dalyvis skelbiamas III vietos laimėtoju ir t.t.

6.4. Dviem ar daugiau dalyvių sugavus vienodo dydžio lydeką, laikoma, kad nugalėtojas yra didesnį bendrų taškų skaičių surinkęs varžybų dalyvis, o jei sutampa ir taškų skaičius, dalyviams skiriama vienoda vieta. Tokiu atveju žemesnė pozicija paliekama tuščia.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Varžybose gali dalyvauti visi asmenys, sulaukę 18 metų.

7.2. Varžybų dalyviams ir teisėjams varžybų metu vartoti alkoholinius gėrimus draudžiama.

7.3. Varžybų dalyviai sutinka su sąlyga, kad jų metu padaryta foto ir/ar video medžiaga gali būti panaudota populiarinant principą pagavai paleisk ir siekiant populiarinti žvejybą museline meškere bei šį renginį.

7.4. Varžybų organizatoriai pasilieką teisę keisti varžybų nuostatus.

Organizatoriai:
MUSELINĖ.LT
GoFishing spiningo fanai