LYDEKŲ VARŽYBOS – FLY vs SPIN

2019-04-09

Po smagaus renginio rudenį, pristatome jums šio sezono varžybas. Šiais metais varžybos skirtos gaudyti lydekas vyks du kartus. Tai bus pavasario varžybos ir rudens varžybos.

Pavasario varžybos bus vykdomos Balandžio 27 dieną. Kaip ir praėjusiais metais varžybose gali dalyvauti tiek muselinės žvejybos atstovai tiek spiningo atstovai.

Laikas – 2019 04 27 – 7:00

Vieta – Molėtų raj. Žalvarių km. Poilsiavietė „Obuolių sala“

Žemėlapis

Registracija el.   –  paštu deividas@museline.lt

Registracijos pabaiga yra Balandžio 25 diena.

 

 

 

2019 METŲ „Pike 2019” VARŽYBŲ TAISYKLĖS

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Žūklės museline meškere ir spiningu varžybos „Pike 2019“ vyks Balandžio 27 d. ant Grabuosto ežero. Molėtų raj. Varžybų dalyvių registracija vyks nurodytais kontaktais.

1.2. Varžybų taisyklės reglamentuojamos mėgėjiškos žūklės taisyklėmis.

1.3. Varžybas organizuoja Museline.lt ir GoFishing spiningo fanai.

1.4. Žūklės varžybos „Pike 2019“ – sportinės žvejybos varžybos, vyks naudojant:

1.4.1. Įprastą muselinę meškerę, muselinį valą, muselinę ritę ir dirbtines museles,

1.4.2. Įprastą spininginį kotą, valą, rite ir dirbtinius masalas.

1.4.3. Dalyviams varžantis tarpusavyje pagal šias, iš anksto nustatytas taisykles.

1.5. Kiekvienas varžybų dalyvis yra pats atsakingas už savo saugumą varžybų metu. Varžybų organizatoriai nėra atsakingi už bet kokią žalą, padarytą varžybų dalyviui ar jo turtui varžybų metu.

1.6. Kiekvienas varžybų dalyvis privalo turėti ir registracijos metu pateikti galiojantį žvejybos leidimą. Dalyviai, neturintys galiojančio leidimo – diskvalifikuojami.

1.7. Kiekvienas varžybų dalyvis privalo turėti išmanųjį telefoną su ingerneto prieiga, kad galėtų įamžinti pagautą laimikį.

1.8. Varžybų rėmėjas nemokamai gali deleguoti vieną komandą

1.9. Varžybose leidžiama naudotis echolotais ir GPS navigatoriais, bei ryšio priemonėmis.

1.10. Varžyboms vykstant iš valčių, būtina turėti gelbėjimo liemenes.
1.11. Valtys, pavėlavusios į startą, turi teisę į žūklę, bet finišo laikas jiems nekeičiamas.
1.12. Pavėlavus į finišą dalyvis diskvalifikuojamas.
1.13. Varžybų metu galima naudoti tik elektrinius motorus.

1.14. Kiekviena valtis turi ateiti į pagalbą kitai, jeigu iškiltų sunkumų, (apsivertė, skęsta ir pan.)
1.15. DRAUDŽIAMA treniruotis (plaukioti) varžybų išvakarėse (penktadienį). Pažeidusios šį punktą komandos etapo rezultatai nebus įskaitomi.

2. VARŽYBŲ PRINCIPAI

2.1. Varžybos trunka 6 valandas be pertraukų.

2.3. Varžybų dalyviai žvejoja valtyje po du arba po vieną. Vienu metu gali žvejoti abu dalyviai.

2.4. Jei dėl žvejo kaltės žuvies paleisti gyvos atgal į ežerą nepavyksta, ji į varžybų įskaitą neįtraukiama.

3. TEISĖJAI

3.1. Varžybų teisėjai yra: vyriausiasis teisėjas, varžybų sekretorius.

3.2. Vyriausiojo varžybų teisėjo teisės ir pareigos: skelbti varžybų pradžią ir pabaigą, skelbti varžybų rezultatus, priimti galutinį sprendimą kilus nesutarimams.

3.3. Varžybų sekretoriaus teisės ir pareigos: parengti varžybų protokolą, sumuoti varžybų rezultatus ir vykdyti kitus vyriausiojo varžybų teisėjo nurodymus.

3.4. Jei varžybų dalyvis, nesilaiko šių taisyklių, nevykdo teisėjo nurodymų ir/arba trukdo kitiems varžybų dalyviams, teisėjas gali skirti šias nuobaudas: įspėti; išbraukti iš įskaitos laimikį; diskvalifikuoti dalyvį. Bet kurio varžybų dalyvio diskvalifikaciją turi patvirtinti vyriausiasis varžybų teisėjas.

3.5. Apie kiekvieną paskirtą drausminę nuobaudą turi būti informuotas vyriausiasis teisėjas.

4. LAIMIKIAI, JŲ APSKAITA IR ELGESYS SU ŽUVIMI

4.1. Užskaitomos žuvys, atitinkančios Lietuvos mėgėjiškos žūklės taisyklių numatytus dydžio reikalavimus, bei neįtrauktos į draudžiamų gaudyti žuvų sąrašą. Įskaitinės žuvys ir jų dydžio apribojimai:
• Lydeka – 45 cm
• Šamas – 75 cm
• Salatis – 55 cm
• Starkis – 45 cm
• Ešerys – 20 cm

4.2. Taškai skaičiuojami pagal sugautos žuvies ilgį. Visų žuvų koeficientas yra 10, EŠERIO koeficientas 2 Skaičiavimui naudojama taškų formulė :
žuvies ilgis(cm) * 10 = taškai
pvz.: 89 cm (lydeka) * 10 = 890 tšk.
20 cm (ešerys) * 2 =40 tšk.
Viso: 890+40=930 tšk.

4.3. Taip pat bus apdovanojamas dalyvis sugavęs ilgiausią žuvį.

4.4. Žuvys matuojamos ant liniuočių, kurios bus išduotos kiekvienam dalyviui varžybų dieną. Sugautas žuvis fotkinti tik ant tam skirtos liniuotės. Nuotraukas siūsti varžybų vyr. Teisėjui.

5. ĮRANKIAI

5.1. Vienas varžybų dalyvis vienu metu gali naudoti tik vieną meškerę.

5.2. Varžybų dalyviai gali turėti su savimi daugiau nei vieną meškerę, kurios gali būti paruoštos
žvejybai (valas suvertas, ritė įstatyta į meškerės laikiklį, masalas pririštas).

5.3. Visi varžybų dalyviai privalo turėti graibštelius, skirtus pagautai žuviai išgriebti. Rekomenduojama, kad tinkliukų medžiaga būtų minkšta ir neturėtų mazgų.

5.4. Varžybų dalyviai varžybų metu yra patys atsakingi už savo žvejybinę įrangą.

5.5. Varžybose gali būti naudojamas neriboto ilgio pavadėlis.

5. MOKESČIAI

5.1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, sumokėję starto mokestį prieš varžybas. Dalyvauti gali ir nepilnamečiai vienoje valtyje su suaugusiu asmeniu, kuris prisiima visą atsakomybę už nepilnamečio priežiūrą.
5.2. Vienkartinis varžybų dalyvio mokestis yra 15 EUR vienam žvejui sumokamas registruojantis varžyboms. 20 eur jeigu dalyvis nori imti valtį kuri bus paruošta.(Be variklio) Leidimai žvejoti į dalyvio mokestį neįtraukti. Leidimais BŪTINA pasirūpinti patiems dalyviams, kadangi ežeras yra išnuomotas.

5.3. Pasitraukus ar pašalinus komandą iš varžybų, startinis mokestis negražinamas.

6. VARŽYBŲ REZULTATŲ IR LAIMĖTOJŲ PASKELBIMAS

6.1. Varžybų rezultatus paskelbia vyriausiasis varžybų teisėjas ne vėliau, kaip 1,5 val. po varžybų pabaigos.

6.2. Laimėtojais yra skelbiami 3 daugiausiai taškų surinkę varžybų dalyviai (muselinės žvejybos tarpe ir spiningo tarpe).

6.3. Varžybų nugalėtoju ir I vietos laimėtoju skelbiamas didžiausią taškų skaičių surinkęs dalyvis, mažiau taškų už I vietos laimėtoją surinkęs varžybų dalyvis skelbiamas II vietos laimėtoju, mažiau taškų už II vietos laimėtoją surinkęs varžybų dalyvis skelbiamas III vietos laimėtoju ir t.t.

6.4. Dviem ar daugiau dalyvių surinkus vienoda taškų skaičių, laikoma, kad nugalėtojas yra mažesnį žuvų skaičių pagavęs varžybų dalyvis, o jei sutampa ir žuvų skaičius, nugalėtoju laikomas ilgesnę žuvį pagavęs varžybų dalyvis. Sutapus visiems trims kriterijams dalyviams skiriama vienoda vieta. Tokiu atveju žemesnė pozicija paliekama tuščia.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Varžybose gali dalyvauti visi asmenys, sulaukę 18 metų.

7.2. Varžybų dalyviams ir teisėjams varžybų metu vartoti alkoholinius gėrimus draudžiama.

7.3. Varžybų dalyviai sutinka su sąlyga, kad jų metu padaryta foto ir/ar video medžiaga gali būti panaudota populiarinant principą pagavai paleisk ir siekiant populiarinti žvejybą museline meškere bei šį renginį.

7.4. Varžybų organizatoriai pasilieką teisę keisti varžybų nuostatus.