NEKALTAS

2015-10-27

Pagrindinės problemos po praėjusių (2014) metų lapkričio mėn. įvykių, kuomet kelioliką gyvų žuvų į maišus krovęs ir jas spardęs, Žuvininkystės tarnybos, Žeimenos poskyrio vedėjas Algirdas Budrys, įkliuvo aplinkos apsaugos pareigūnams su nelegaliai vežamomis lašišų galvomis (kurias slėpė po automobilio sėdyne), vėliau darbovietės šaldiklyje rasti ir jau išdarinėti lašišų kūnai.. deja, nors neteisėta veikla nufilmuota, apklausti liudininkai liudijo matę A. Budrį kraunant į automobilį žuvis ir jas išsivežant, vadovas išteisinamas ir apsiribojama minimalia drausmine nuobauda.. kitaip tariant, – NEKALTAS. Po to prasideda „keršto akcija“ jį galimai įskundusiems pavaldiniams:

1. Nuo praėjusių metų lapkričio mėnesio Žeimenos poskyryje vadovu dirbantis A. Budrys nuolatos naudojo psichologinį smurtą prieš jam pavaldžius darbuotojus: grąsino žodžiu ir veiksmais. Dėl šių grąsinimų buvo kreiptąsi į Žuvininkystės tarnybos vadovybę, tačiau ši palaikė A. Budrio poziciją, leisdama jam kerštauti, dėl ir jam pačiai nepatogios į viešumą iškilusios informacijos, t.y. į prašymus imtis veiksmų dėl A. Budrio grasinimų darbuotojams nebuvo atsakyta, jokių veiksmų nesiimti (viso įteikti penki raštai, t.y. grasinimai kartojosi nuolatos);

2. Žeimenos poskyryje dirbantys A. Budriui lojalūs darbuotojai gavo „privilegijas“ neatvykti į darbą laiku, išvykti anksčiau ar apskritai nesirodyti darbe visą darbo dieną, tuo tarpu „skundikams“ buvo sudaromi nepatogūs darbo grafikai, jie neišleidžiami atostogų, neleidžiama net išvykti kvalifikacijos kėlimo tikslais, kuomet visas išlaidas padengia patys darbuotojai. Darbuotojų ligos atveju jie yra įtarinėjami „simuliuojantys“ ligą, jie terorizuojami telefonu ar pan.;

3. A. Budrys visiškai atsainai žiūri į masinius žuvų kritimus cechuose ir nesiima jokių veiksmų juos stabdyti, taisyti susidarusią sudėtingą situaciją ar pan. Pvz. šlakių ceche per š.m. vasario – kovo mėn. krito per 70’000 lašišinių žuvų jauniklių, lašišų ceche š.m. spalio mėn. stebėtas masinis iki „smolto“ dydžio užaugintų žuvų kritimas, žuvo daugiau nei 3000 ind.;

4. A. Budrys ėmėsi nusikalstamos veiklos, – dokumentų klastojimo. Apie padirbinėjamus jų pačių parašus sužinoję Žeimenos poskyrio darbuotojai kreipėsi į Žuvininkystės tarnybos vadovybę, tačiau panašu, kad ši ir toliau palaiko A. Budrio „keršto“ nelojaliems darbuotojams poziciją ir net nesivargino atsakyti į skundą ar pradėti tyrimo..